Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

5822 d90b 500

mikkynga:

atomic-manifesto:

nietzschean-smile:

atomic-manifesto


The all steeping eye.

I’M SPEECHLESS.

i need this

Reposted fromwildbearchild wildbearchild viamushu mushu
day11shadow

Reposted frompannakojot pannakojot viajustonebullet justonebullet
3470 835a
3472 6e2f 500
4544 064a 500
day11shadow
day11shadow

 Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
http://nirvitii.soup.io/
Reposted fromnirvitii nirvitii viasiostrzanakalka siostrzanakalka
day11shadow
Nie chcę twoich tanich komplementów, życzeń na dzień kobiet, uśmiechu w rozmowie, prezentu urodzinowego, zaproszenia do tańca.
Nie chcę niczego, co masz dla mnie tylko po to, żeby nie robić mi przykrości, że nie masz dla mnie miłości.
— wetryagain.soup.io
Reposted fromwetryagain wetryagain viakaas kaas
day11shadow
1106 46aa 500
Reposted fromdaelmo daelmo viapannakies pannakies
day11shadow
5275 4221 500
Reposted fromtichga tichga
day11shadow
day11shadow
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viaazathiana azathiana

March 25 2017

day11shadow
Ale puste wieczory, podczas których teoretycznie może zdarzyć się wszystko, a nigdy nic się nie zdarza, są nie do zniesienia.
— Jerzy Pilch
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaselsey selsey
day11shadow
5591 1daf 500
Reposted fromoll oll viaeirena eirena
7819 5573 500

Pug running through a field of flowers (source)

Reposted fromerial erial viaZerthin Zerthin

March 24 2017

day11shadow
Ten pocałunek był znakiem. To była ulga i byliśmy tak tym upici, że przylgnęliśmy do siebie, tak jakbyśmy czekali na ten pocałunek przez całe życie.
— Tarryn Fisher, Mud Vein
Reposted frommefir mefir viaRozaa Rozaa
day11shadow
4141 a950 500
Reposted fromintotheblack intotheblack viaitjen itjen

March 23 2017

day11shadow
- Masz ładne usta - mówi. - Nie mogę oderwać od nich wzroku.
- Powinieneś ich spróbować są całkiem smaczne.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabesomebody besomebody
3803 602e

hplyrikz:

I can relate to this

Reposted fromfreakish freakish viaDaisyLove DaisyLove
day11shadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl