Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 17 2018

day11shadow
5076 f33c
Reposted fromsavatage savatage via100p 100p
day11shadow
3145 48ef
Reposted fromsavatage savatage via100p 100p
day11shadow
9725 2260 500
Reposted frompiehus piehus viawinnym-swiecie winnym-swiecie
day11shadow
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromxalchemic xalchemic viafindmehideme findmehideme

July 15 2018

day11shadow
Lubię mieszkać sama i słuchać głośno muzyki, i kąpać się przy otwartych drzwiach, i śpiewać przy sprzątaniu, i gotować sobie sama obiad, i jeść z serialem, i czytać książkę, i sama wszystko sprzątać, i wynosić sama śmieci...
Ale zasypianie sama każdego dnia to najsmutniejsza rzecz na świecie.
— zbk.
Reposted fromzabka zabka viapikkumyy pikkumyy
day11shadow

July 13 2018

day11shadow
2041 36ce
Reposted fromEtnigos Etnigos viaschaaf schaaf

July 10 2018

day11shadow
9577 aef3 500
Reposted fromhagis hagis viaxal xal
day11shadow
9934 ede0 500
Reposted fromvs vs viachocolate1508 chocolate1508
day11shadow
2768 430a 500
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
day11shadow
8621 d76a 500
day11shadow
8881 cf9d
Reposted frompiehus piehus

July 03 2018

day11shadow
5013 bed1 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaoutofmyhead outofmyhead

July 02 2018

day11shadow
7212 1155 500
Reposted fromMrKnowitall MrKnowitall viaoutoflove outoflove

June 30 2018

day11shadow
9930 05f3
Reposted frombeautysuccubus beautysuccubus via100p 100p
day11shadow
8906 f6aa
Reposted fromlosbananos losbananos viayourhabit yourhabit

June 28 2018

day11shadow
7813 c243 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaSkydelan Skydelan
day11shadow
7659 41c5 500
Reposted frombeautifulmess beautifulmess viaSkydelan Skydelan
day11shadow
3918 bdb8 500
Reposted fromSanthe Santhe viamolotovcupcake molotovcupcake
day11shadow
4245 f401
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl