Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 07 2019

day11shadow
4866 f3fa
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viahindsight hindsight

October 05 2019

day11shadow
7944 1009
Reposted fromtichga tichga viaschlachtoros schlachtoros
day11shadow
7953 6942 500
Reposted fromtichga tichga
day11shadow
8555 bdae 500
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viaOkruszek Okruszek
day11shadow
2162 0770
Reposted fromolaosa olaosa viaeternaljourney eternaljourney

October 01 2019

day11shadow
To było jeszcze gorsze niż samotność. Tęsknota za czymś , co już nigdy nie będzie Twoje, jest przerażającym uczuciem.
— Agata Przybyłek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakotfica kotfica

September 30 2019

day11shadow
4716 38f1 500
Reposted fromzciach zciach viaanotherwaytodie anotherwaytodie

September 29 2019

day11shadow
day11shadow
0464 9a29 500
day11shadow
Trzeba się nauczyć zapominać o cudzych obietnicach.
— Henning Mankell
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaagatiszka agatiszka
day11shadow
0597 7679
Reposted fromsummerkiss summerkiss viajethra jethra
day11shadow
9666 3c2d
Reposted fromRowena Rowena viaVinroli Vinroli
day11shadow
9802 11e8 500
Reposted frompiehus piehus viamolotovcupcake molotovcupcake
day11shadow
5609 2a8e 500
day11shadow
5674 5c39 500
Reposted fromzciach zciach viaturquoise turquoise
day11shadow
9428 88cf
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viajezu jezu
day11shadow
3929 ffa3 500
Reposted fromzciach zciach viafruneman fruneman
day11shadow
9201 5ca9 500
Reposted fromtichga tichga viaocks ocks
day11shadow
1486 64ff 500
Reposted fromVinroli Vinroli viaflyorfly flyorfly
day11shadow
Za kogo warto wyjść za mąż? Za przyjaciela. Za faceta, z którym płacze się ze śmiechu. Za kogoś, kto w razie potrzeby i herbatę zrobi, i tyłek podetrze. Za mężczyznę, przy którym bycie słabą, chorą i nieatrakcyjną to nie wstyd. Za kogoś, kto gra do jednej bramki, ma podobne marzenia, a jak nie ma – to wspiera. Za mądrego człowieka, któremu się ufa. Ale chyba najważniejsze, bo ważniejsze nawet od seksu, jest to, by się po prostu szalenie lubić. By lubić spędzać ze sobą czas. Takiego męża Wam życzę, dziewczyny! Jesli podczas przysięgi małżenskiej chce Ci się płakać, bo Twoje życie się kończy – wiej!
— myfuckingreality.soup.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaevveell evveell
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl