Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 17 2019

day11shadow
day11shadow
0982 4faa
Reposted frommiststueck miststueck viabehcio behcio
day11shadow
8094 96f4 500
Reposted fromnyaako nyaako viacieniolubek cieniolubek

September 15 2019

day11shadow
7394 7a98 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaCeseline Ceseline
day11shadow
9076 e596 500
day11shadow
8449 e501 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBanani Banani
day11shadow

September 10 2019

day11shadow
6904 208b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaMezame Mezame
day11shadow
6683 71af 500
Reposted fromzciach zciach viateijakool teijakool
day11shadow
6963 3a8a 500
Reposted fromzciach zciach viateijakool teijakool

September 09 2019

day11shadow
Lubię jesień. Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych.
— Paweł Pollak
day11shadow
6535 4b48 500
Jon Frederickson, Kłamstwa którymi żyjemy.
Reposted frommhsa mhsa
day11shadow
“ (...) bo nie ma na świecie mienia większego niż mieć siebie nawzajem(..) Nie ma lepszego miejsca niż obok. ”
— — Wojciech Kuczok "Widmokrąg"
Reposted frombeatkazz beatkazz viamyszkaminnie myszkaminnie

September 08 2019

day11shadow
7616 f690

..

Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viaBilora Bilora
day11shadow

September 06 2019

9613 44c2 500
day11shadow
1781 a47f 500
Reposted fromsoftboi softboi viapragnienia pragnienia

September 05 2019

day11shadow
3147 8b46
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viawonko wonko
day11shadow
0832 0f64 500
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viadotmariusz dotmariusz
day11shadow
4570 dae1
Reposted fromzciach zciach viadotmariusz dotmariusz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl