Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

day11shadow
day11shadow
0585 9be9 500
Janusz Korczak
day11shadow
To delikatny wstęp do czucia się najgorzej w życiu.
— Zrób mi jakąś krzywdę, Żulczyk
Reposted fromcountingme countingme viaRudeGirl RudeGirl
day11shadow
Kornelu! Piszę bez żadnego przymiotnika,żebyś się troszeczkę zaniepokoił. Jeżeli już to uczyniłeś, to mogę teraz dodać, ze bardzo Cię kocham.
— Wisława Szymborska
6760 583d
Reposted fromwagabunda wagabunda viaarcen arcen
Reposted fromget-fit get-fit viadazzling dazzling
day11shadow
     
day11shadow

September 20 2018

day11shadow
3661 4350 500
Reposted frommagdenvja magdenvja viaelinela elinela
day11shadow
Życie potrafi być skąpe: mijają dni, tygodnie, miesiące, lata i nic się nie wydarza. A potem uchylamy jakieś drzwi (...) i nagle przez szczelinę wdziera się istna lawa. W jednej chwili nie mamy nic, a już w następnej aż tyle, że trudno sobie z tym poradzić.
— Paulo Coelho - "Jedenaście minut"
Reposted frompomruki pomruki viacongreve congreve
day11shadow
5889 dba9 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viapawnu pawnu
day11shadow
2092 e415 500
<3
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaheparyna heparyna
day11shadow
6786 60ed 500
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaxal xal
day11shadow
nieprzespana noc
nie-przez-Pana
absolutnie
— funpage soup.io
Reposted fromnimfomanka nimfomanka viacatchmelater catchmelater
day11shadow
0329 5d2c
Jeden z najsmutniejszych gifów świata
Reposted fromimradioactive imradioactive vialenifca lenifca
2251 a34b
Reposted fromwat-a-tease wat-a-tease viablack-orphan black-orphan
day11shadow
2539 449a

Jak to możliwe, że ciągle jesteś singlem? Jesteś taka fajna!

Reposted fromdilma dilma viaguniaaaaaa guniaaaaaa
day11shadow
Reposted fromkitsunesoba kitsunesoba viathenatuss thenatuss
day11shadow
- Gdyby zostało mi dziesięć sekund życia w pustym, zamkniętym pomieszczeniu - odpowiedziałem. - Czekając na śmierć, właśnie to bym zrobił: pomyślał o tobie.
— Kinga Tatkowska - "Szukając tego"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianieobecnosc nieobecnosc
day11shadow
Najlepszym uczuciem na tej planecie jest czuć spokój duszy. Żadnego stresu, strachu, nieustannego rozmyślania - po prostu spokój.
— Autor nieznany
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaalliwantisyou alliwantisyou
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl