Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 14 2019

day11shadow
4606 3aca 500
Reposted fromsoftboi softboi viabodyinthegarden bodyinthegarden
day11shadow
8789 4511 500
Całuje bo... ma pociąg.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaVostok Vostok
day11shadow
day11shadow
- Pamiętasz jeszcze coś z tamtych czasów?
- Wszystko.
- Mnie?
- Także.
- To dobrze - rzekła. - Chciałam, abyś o mnie pamiętał. Kobiecie jest to potrzebne.
— Hłasko
Reposted frombanshe banshe viatalarcio talarcio
day11shadow
9477 4428 500
Reposted fromoll oll vianiedoskonalosc niedoskonalosc
day11shadow
8601 acfc 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaaikko aikko
day11shadow

Wargi mnie bolą z niepocałowania, zresztą nie tylko wargi, bolą oczy z niepatrzenia, i dłonie, i opuszki palców bolą też. Siedem przeklętych dni, co tydzień. 

— Urszula Kozioł
9969 cfd9 500
Reposted frombrumous brumous vialaparisienne laparisienne
day11shadow
8776 83e3 500
Reposted fromOnlyPurple OnlyPurple viakokoloko kokoloko
day11shadow
-To prawda, byłam otoczona...
-Zwłaszcza ciszą. Nigdy nie widziałem kobiety, wokół której byłoby tyle ciszy. Żywa tajemnica chroniona niewidocznym, ale wyczuwalnym murem. Daleka. Niedostępna. 
— E.E.Schmitt
Reposted frommartinif16 martinif16 viagregorczykm gregorczykm
day11shadow
9274 081a 500
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viagregorczykm gregorczykm
day11shadow
7510 d190
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viagregorczykm gregorczykm
day11shadow
9963 48a8
Reposted fromtfu tfu viacatherineee catherineee
day11shadow
9472 8540 500
Reposted fromoll oll vianicciekawego nicciekawego
day11shadow
9855 1a09
day11shadow
To oszałamiający moment w przygodzie miłosnej, kiedy po raz pierwszy, w miejscu publicznym, w restauracji albo w teatrze, mężczyzna opuszcza dłoń i kładzie ją na dziewczęcym udzie, a ona umieszcza dłoń na dłoni mężczyzny i przyciska ją do siebie. Te dwa gesty mówią wszystko, co było do powiedzenia. Zgoda na wszystko. Wszystkie umowy są zawarte.
— Ian Fleming
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialenifca lenifca

July 13 2019

day11shadow
7245 add7 500
Reposted fromvongoogen vongoogen viasistermorphine sistermorphine
day11shadow
8636 21dd 500
Reposted fromallblack allblack viateisei teisei
day11shadow
Reposted fromFlau Flau viaSilentForest SilentForest
day11shadow
2861 a046 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl