Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

day11shadow
Chciałbym tak pić z Tobą lampkę wina po ciężkim dniu 
oglądać tandetne filmy z Twoją głową na moich kolanach 
wyjeżdżać do rodziny we dwójkę a potem na wspólne wakacje co roku 
tak z Tobą żyć ustabilizować się na tyle żeby co dzień widzieć Twoje oczy i patrzeć na nie i doceniać że zgodziły się przyjąć moje na zawsze. 
day11shadow
Reposted fromcomiczynka comiczynka vianargle nargle
day11shadow
Przestań szukać­ szczęścia w tym samym miejscu­, w którym je z­gubiłeś.
— Oczami mężczyzny
day11shadow
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viablackheartgirl blackheartgirl

May 13 2019

day11shadow

May 12 2019

8896 d9b3
Reposted frommaking-love making-love viaorelh orelh
day11shadow
0991 f232 500
Reposted fromomphh omphh viamorningcoffeelover morningcoffeelover
9935 8120 500
day11shadow
7401 bfa7
Reposted fromkarahippie karahippie viaganzrockbar ganzrockbar
day11shadow
 
Reposted from4777727772 4777727772 viashegone shegone
day11shadow
3098 b5b7 500
Reposted fromtfu tfu viaSenyia Senyia
day11shadow
8182 db1b
you will find your peace.
Reposted fromikari ikari viamorningcoffeelover morningcoffeelover
day11shadow
6541 304f
Reposted fromsoftboi softboi viaverdantforce verdantforce
day11shadow
7717 b6f7 500
Reposted fromsoftboi softboi viaSenyia Senyia
day11shadow
0575 353c
day11shadow
Męskie dłonie to prawdziwy boski kunszt,z jednej strony są silne, twarde niczym skała, ale potrafią także być niezwykle delikatne, niosąc pieszczotę.
day11shadow
9898 1b19 500
Reposted fromchangecolour changecolour viaadaaa93 adaaa93
day11shadow
1843 3f3b 500
Reposted fromgrapefruit-moon grapefruit-moon viabluejane bluejane
day11shadow
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viaVostok Vostok
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl