Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 22 2019

day11shadow
3549 4224 500
day11shadow
7615 45dc
Reposted fromEtnigos Etnigos viaambassadorofdumb ambassadorofdumb

March 21 2019

day11shadow
9879 c3e4 500
Reposted fromsoftboi softboi viaszydera szydera

March 10 2019

day11shadow
Reposted frominzynier inzynier viamichalkoziol michalkoziol

March 05 2019

6449 b7a9 500
Reposted fromhelpfulDeathgod helpfulDeathgod viarisa risa
day11shadow
1274 11c1
Reposted fromnezavisan nezavisan vialoveandsex loveandsex
day11shadow
Uczą nas namiętnie jak zrzucić zbędne kilogramy, a przecież ludzie najczęściej to się ze swoimi smutkami w drzwiach nie mieszczą.
— Zakochany Włóczykij
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaiga-xvl iga-xvl
day11shadow
Reposted fromDennkost Dennkost viagruetze gruetze

March 04 2019

day11shadow
Ludzie nie czytają książek do końca, nie zmywają talerzy po obiedzie, nie rozwieszają mokrych ręczników, przed pójściem spać nie składają ubrań, okna myją raz do roku, odkurzają raz w miesiącu, oglądają zagraniczne filmy z polskimi napisami i wierzą, że nauczą się obcych języków, śpią do 11:00 a.m., potrafią nie wychodzić przez dwa dni pod rząd z domu, wierzą we wszystkie depresje i reklamy, nie są w stanie wymienić prostopadłych i równoległych ulic do ich ulicy, nie potrafią ani znaleźć pracy, ani jej rzucić, w głowie mają wytatuowane ,,nie wiem'' i nic z tym nie robią.
I ci ludzie chcą być szczęśliwi... ja pierdolę. 
— niewiemchybanena.soup.
Reposted fromniewiemchybanena niewiemchybanena viaviajero viajero
day11shadow
8529 29f2 500
nikt tak pięknie nie pisał o miłości

March 03 2019

day11shadow
Reposted fromFlau Flau viaNathanae Nathanae
day11shadow
Reposted fromgranini granini viasiwuseq siwuseq
day11shadow
day11shadow
5707 0fba 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatalarcio talarcio
day11shadow
4920 d760 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatalarcio talarcio
day11shadow
- Czy był pan wtedy pijany?
- A któż jest trzeźwy o czwartej rano?
— Marek Hłasko, "Piękni Dwudziestoletni"
Reposted fromLuukka Luukka viatalarcio talarcio
day11shadow
Nie sztuką jest skończyć to życie, kruszynko, sztuką jest stawić mu czoła i pokazać środkowy palec.
— Ewa Pirce
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaKawaiiNamida KawaiiNamida
day11shadow
7719 4402 500
C.J.Tudor 'Kredziarz'
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viaavooid avooid
day11shadow
5187 b041 500
Ignacy Karpowicz - "Ości" 
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viatalarcio talarcio
day11shadow
9476 6ab9
Reposted fromphilipp philipp viatalarcio talarcio
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl