Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

day11shadow
5298 fa9f
"Szukamy ciepła nawet w kubku z gorącą herbatą, w zaparowanych oknach, bo tak bardzo tęsknimy za ciepłą duszą."
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaSurvivedGirl SurvivedGirl
day11shadow
Nawet nie wiesz jakie to piekące uczucie. Jak to jest, kiedy słuchasz mężczyzny i wydaje Ci się, że on wyciąga z twojej głowy pewne myśli jak z szuflady. Włącza muzykę i to jest właśnie to, co chciałaś usłyszeć. Wlewa do kieliszka wino i to jest właśnie to wino, na jakie miałaś ochotę. Idzie zmienić koszulę i wraca w koszuli, o jakiej marzyłaś, żeby miał na sobie… A jak z nim rozmawiasz, to prawie tak, jakbyś słuchała swojego najgłębszego, najbardziej przemyślanego i najlepszego głosu wewnętrznego. Taka niezwykła zgodność tego, co myślisz i czujesz z tym, co słyszysz.
— Janusz Leon Wiśniewski

October 15 2017

9936 abfc 500
day11shadow
3433 1bc5
Reposted fromoutlander outlander viawrite-url-here write-url-here
day11shadow
I to mnie tak cholernie zabolało. Że on wie, że ja nie mam żadnych planów na weekend. I że on wie z pewnością także to, że moje plany to on. I że czekam na niego. I że mój telefon czeka, i mój zamek w drzwiach, i moje łóżko. I że ja czekam na niego, wracając w sobotę rano w pośpiechu z piekarni na rogu, bojąc się, że on mógł zadzwonić, a mnie akurat w tym czasie nie było. I że kupuję tak na wszelki wypadek dwa razy więcej bułek i dwa razy więcej jajek, gdyby na przykład nie zadzwonił, tylko po prostu przyszedł na śniadanie. I pomidory też kupuję. Bo przecież lubi jajecznicę z pomidorami.
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakochajmnie kochajmnie
day11shadow
I to mnie tak cholernie zabolało. Że on wie, że ja nie mam żadnych planów na weekend. I że on wie z pewnością także to, że moje plany to on. I że czekam na niego. I że mój telefon czeka, i mój zamek w drzwiach, i moje łóżko. I że ja czekam na niego, wracając w sobotę rano w pośpiechu z piekarni na rogu, bojąc się, że on mógł zadzwonić, a mnie akurat w tym czasie nie było. I że kupuję tak na wszelki wypadek dwa razy więcej bułek i dwa razy więcej jajek, gdyby na przykład nie zadzwonił, tylko po prostu przyszedł na śniadanie. I pomidory też kupuję. Bo przecież lubi jajecznicę z pomidorami.
— Janusz L. Wiśniewski "Zespoły Napięć"
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viakochajmnie kochajmnie
day11shadow
           
day11shadow
           
day11shadow
           
day11shadow
           
day11shadow
Podsumuj całą swoją zupe jednym gifem
Reposted fromnikotyna nikotyna viablackheartgirl blackheartgirl
day11shadow
Ale wie pan: te niewysłane listy to tak cholernie długo idą.
— Marek Hłasko, W dzień śmierci jego
day11shadow
Dotknął jej policzka.
- Prawdziwe piękno kryje się wewnątrz.
- Tak się pocieszają kobiety, tato. Uwierz mi, że mężczyzn to nie przekonuje.
— Kristin Hannah - "Zdarzyło się nad jeziorem Mystic"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vianiezwyykla niezwyykla
day11shadow
Chciałabym, żeby ktoś za mną tęsknił. Żeby nie mógł zasnąć, myśląc o mnie. O moim zapachu, dotyku, uśmiechu, o tym jak przygryzam wargę, czy jak odgarniam włosy. 
— chcę coś dla kogoś znaczyć.
Reposted fromkatalama katalama viafridays-karma fridays-karma
day11shadow
Chcę być twoim przyjacielem. Chcę być tym przyjacielem, w którym się beznadziejnie zakochasz.
— “Sekret Julii” Tahereh Mafi
Reposted from12-10-2014 12-10-2014 viaPoranny Poranny
day11shadow
6660 c965 500
Reposted frombubblegumbitch bubblegumbitch vialevune levune
day11shadow
Mój mózg jest fabryką strachu. Produkuje  bzdury na skalę masową.
— R. Brett - "Bóg nigdy nie mruga. 50 lekcji na trudniejsze chwile w życiu"
Reposted fromnivea nivea viadancing-shoes dancing-shoes
day11shadow
Będę cię szukać pośród tysięcy światów
i dziesięciu tysięcy wcieleń, aż cię odnajdę.
— 47 Roninów
Reposted fromjannet jannet viairbjarbirb irbjarbirb
1221 a452
day11shadow
8026 997c 500
Reposted fromSanthe Santhe viaarthi arthi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl