Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2017

day11shadow
Najpiękniejszy rodzaj szczęścia to ten, w którym czujesz, że wszystko jest tak, jak powinno. Nie chodzi o wielkie, niesamowite wydarzenia, które zmieniają twoje życie o 180 stopni, tylko o spokój ducha, o zasypianie z poczuciem, że twoje jutro jest bezpieczne, a wszystkie sprawy są poukładane.
— Marta Kostrzyńska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viasilence89 silence89
day11shadow
Haruki Murakami, Norwegian Wood
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viaazazel azazel

June 15 2017

day11shadow
0667 3164 500
Reposted fromoll oll
A nocą będziemy wędrować po sobie dłońmi i sprawdzać swoje granice.
— Piotr Adamczyk ‘Dom tęsknot’
(via polskie-zdania)
Reposted fromshitsuri shitsuri
day11shadow
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viaftmo ftmo
day11shadow
Reposted fromcouples couples viaftmo ftmo
day11shadow
0759 30a1
Reposted fromsiseniorita siseniorita vialexxie lexxie
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
Zdarzyłem się Tobie. Ludzie czasem zdarzają się sobie. Oszukujemy się, że mamy nad tym władzę. To nieprawda. Zdarzamy się sobie. Tak. Zdarzyłaś się mi.
I boję się, że możesz zdarzyć się komuś innemu.
— (via hiniceday)
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
day11shadow
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
day11shadow
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
day11shadow
Artur Rojek, Inaczej (rozmawia Aleksandra Klich)
day11shadow

June 14 2017

9935 2974 500
Reposted fromefka-m efka-m viamoppie moppie
day11shadow
Gdzie jesteś i dlaczego nie tutaj?
— Maria Goniewicz "Listy do Żony"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viagdziejestola gdziejestola
6471 7aa1 500

tastefullyoffensive:

This company understand dogs. (via jpellizzi)

6471 7aa1 500

tastefullyoffensive:

This company understand dogs. (via jpellizzi)

June 13 2017

6642 6e46

positive-memes:

Voodoo Doll

day11shadow
6130 77ed
Reposted frommjoszu mjoszu vialaparisienne laparisienne
day11shadow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl