Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2017

day11shadow
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viaviolethill violethill
day11shadow
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa

June 23 2017

day11shadow
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
day11shadow
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viahepi hepi
day11shadow
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach viazurawianiaczka zurawianiaczka

June 21 2017

day11shadow
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaorchila orchila
day11shadow
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk vialittle-things little-things

June 20 2017

8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viafridaysister fridaysister
day11shadow
day11shadow
Są we mnie dwie kobiety. Jedna pragnie namiętności i przygód. Druga natomiast chce być niewolnicą rutyny, życia rodzinnego, drobnych spraw, które można zaplanować i wykonać. Zmagają się we mnie przykładna pani domu i prostytutka. Spotkanie tych dwóch kobiet w jednym ciele jest bardzo ryzykowną sprawą. Bo to współistnienie dwóch boskich energii, dwóch przeciwstawnych światów i może się zdarzyć, że jeden świat zniszczy drugi.
— D. Terakowska "Ono"
Reposted fromperseweracje perseweracje viadreamerlive dreamerlive

June 24 2017

day11shadow
W życiu przychodzi taki moment, gdy uświadamiasz sobie, że wszystko na co czekałeś jako dziecko, powinno było już się wydarzyć.
— lanforme.soup.
Reposted fromlanforme lanforme viaviolethill violethill
day11shadow
Ciało mamy zwierzęce, lecz aspiracje boskie. (...) Hormony nasze produkują enzymy głodów nie do zaspokojenia, marzeń nie do zrealizowania, tęsknot nie do zagłuszenia. I ja w samym gąszczu, z wielką pustą głową, ze wzdętym sercem bez krwi, z rozrzedzoną duszą antymaterii. Zmęczony sobą i swoim czasem. Zmęczony ograniczeniem, niemocą, niepojmowaniem.
— Tadeusz Konwicki, Mała apokalipsa

June 23 2017

day11shadow
„Wariuje się wyłącznie z samotności. Póki jest przy tobie ktoś, kto widzi to, co ty, słyszy to, co ty, nie postradasz zmysłów.”
— Anaïs Nin
day11shadow
1827 af46 500
Reposted fromMadristas Madristas viahepi hepi
day11shadow
2801 af8f
Reposted fromzciach zciach viazurawianiaczka zurawianiaczka

June 21 2017

day11shadow
4812 ab73 500
Reposted fromkaiee kaiee viaorchila orchila
day11shadow
1742 9784
Reposted fromkrzysk krzysk vialittle-things little-things

June 20 2017

8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viafridaysister fridaysister
day11shadow
8436 62e3 500
Reposted fromnikotyna nikotyna viafridaysister fridaysister
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl