Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 22 2017

day11shadow
Nawet dziwna miłość jest lepsza od braku miłości.
— Stephen King - 'Zielona Mila'
Reposted fromSheSinner SheSinner viamarciix marciix
day11shadow
3108 1222
Reposted fromkarahippie karahippie viatransfuzja- transfuzja-
day11shadow
2647 d051 500
Reposted fromkaiee kaiee viawasnae wasnae
day11shadow
Splotłam palce z jego palcami, czując uspokajające ciepło jego dłoni.
— Jojo Moyes - “Zanim się pojawiłeś”
day11shadow
Czasem dzień jest zły tylko dlatego, że Cię w nim nie ma.
— m

August 20 2017

W tęsknieniu za kimś nie chodzi o czas, który minął od kiedy ostatnim razem się widzieliście, czy rozmawialiście. Chodzi o te momenty, kiedy robiąc coś zdajesz sobie sprawę, jak bardzo chciałbyś, by ta osoba była teraz przy Tobie.
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viaspokodama spokodama

August 18 2017

day11shadow
5473 af4c
Reposted fromcocomove cocomove viagumisiowelove gumisiowelove
day11shadow
Człowiek samotny to ten, który dla nikogo nie jest numerem jeden.
— Helene Deutsch
Reposted fromsleepingsickness sleepingsickness viapiglet piglet
day11shadow
6488 92c2
Reposted fromzciach zciach viabigevilgrin00 bigevilgrin00
day11shadow
0443 f398
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viaehh ehh
day11shadow
Czy to nie zadziwiające, jak bardzo można cierpieć, kiedy wszystko jest właściwie w porządku?
— Stephen King
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viapiglet piglet
day11shadow
6265 f1d6
Reposted fromaheavyheart aheavyheart viaehh ehh
day11shadow
4667 ba3f
Reposted frombluebellalabama bluebellalabama viascorpix scorpix
day11shadow
Urodziłam się z ogromną potrzebą czułości i straszliwą potrzebą jej dawania.
— Audrey Hepburn
Reposted fromkarolajna karolajna viapiglet piglet
0379 28f8 500
Reposted fromrorqualmaru rorqualmaru vianami nami

August 15 2017

day11shadow
day11shadow
Może słowa, które trzymamy w sobie, zmieniłyby bieg wydarzeń?
— Wyrafinowany Gentelman
Reposted fromoutoflove outoflove viaazathiana azathiana
day11shadow
I nie po to mam serce, by mi pękało na środku pustej ulicy milionowego miasta.
— Jarosław Borszewicz
day11shadow
1136 db82
Reposted fromsexandviolence sexandviolence viaclaudelle claudelle
day11shadow
Powinienem wiedzieć. Powinienem się domyślić. "Jestem szczęśliwy. Co złego może się stać?"
Wszystko.
— Ochocki, Vithren, "Grafomon"
Reposted fromvith vith viaczterywiekipozniej czterywiekipozniej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl