Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2020

day11shadow
Z czasem potrzebujemy dłoni. 
Nie pieniędzy, telewizorów, domu, auta czy też lepszej pracy. 
Przychodzi moment, że cała egzystencja sprowadzać się będzie do dłoni drugiego człowieka, do jego obecności.
— Damian Sawa
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaisajo aisajo
day11shadow
5552 fd4a 500
Reposted frompiehus piehus viayouaresonaive youaresonaive
day11shadow
8322 435c 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaanastasie anastasie
day11shadow
0917 9f09 500
Reposted frombrainless brainless viagumisiowelove gumisiowelove
day11shadow
Szczęśliwy ten, któremu przypadnie korzystać z tej mojej nagromadzonej miłości.
— ja. dzisiaj. przelewa się w sercu.
Reposted fromhesiamela hesiamela viakotfica kotfica
day11shadow
9990 6a55 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viakotfica kotfica
day11shadow
8356 ebf9 500
Reposted frompiehus piehus viainsomniia insomniia

February 26 2020

day11shadow
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka vianiebieskieoczy niebieskieoczy
day11shadow
2192 c90c 500
Twój Vincent.
day11shadow
8322 435c 500
Reposted fromfeegloo feegloo viaKuishi Kuishi
day11shadow
7643 8d05 500
Reposted fromzciach zciach viaDagarhen Dagarhen
day11shadow

February 25 2020

day11shadow
day11shadow
9433 1bb9 500
day11shadow
2262 1740 500
Reposted fromTamahl Tamahl vianesrait nesrait
day11shadow
Zastanawiam się jak wielka jest otchłań, która we mnie urosła. Zawsze chciałam wiedzieć jak to jest nic nie czuć, teraz wiem, że po prostu żyjesz, ale żyjesz tak jakby Cię nie było. Żyjesz dla świata, ale w środku umarłaś dla siebie. 
Bez niego.
— znalezione.

February 23 2020

day11shadow
Charging.
day11shadow
Byłem zaślepiony, bo kochałem cię tak, że nie nic nie widziałem,
Zostałem rozbity na milion kawałków
Gdy zdałem sobie sprawę, że w ogóle cię nie obchodzę
— Johnny Cash
Reposted fromflesz flesz viatrue-love true-love
day11shadow
Nigdy nie zdawałam sobie sprawy z tego, jak duże to miało znaczenie - jak wspaniale jest znaleźć kogoś, kto chce usłyszeć o tym wszystkim, co dzieje się w twojej głowie.
— Nina LaCour
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabegformore begformore
day11shadow
6881 ee79 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl