Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 08 2020

day11shadow
day11shadow
1141 6cba 500
Reposted fromiamLOLA iamLOLA vianothingwrong nothingwrong
day11shadow
 Skłamałabym twierdząc, że o Tobie nie myślę. Myślę. Czasami są takie dni, gdy jesteś w każdej godzinie, i takie godziny, gdy jesteś w każdej minucie. Wciąż jeszcze zdarza mi się zasypiać i budzić się z Twoim imieniem na ustach. I mimo tego, że jestem świadoma Twojej nieobecności, i tego, że nie pojawisz się nagle tuż przed moimi oczami, to często łapię się na tym, że wypatruję Twojej twarzy w ulicznym tłumie. (...) 
— tęsknota
day11shadow
7099 0c48 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaNajada Najada
day11shadow
0708 a046 500
Reposted frometerycznie eterycznie viaNajada Najada
day11shadow

To było wszystko, czego potrzebowałem do życia, wszystko czego potrzebuje każdy człowiek. Mieć kogoś, kto nas kocha. Mieć kogoś, kto powie, że zna drogę i chce nią z nami podążać.

— James Frey - Ostatni Testament.
day11shadow

death-by-lulz

Honestly, if you don’t need a kitten stealing a pancake on your blog, it had better be because you already have a kitten stealing a pancake on your blog.

Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted viaTabsla Tabsla

January 05 2020

day11shadow
day11shadow
Nie jestem selfcoachingującym się buddą na chmurce, który mówi sobie: osiągnij wewnętrzny spokój. Raczej powtarzam sobie: odpierdol się od siebie, starasz się najlepiej, jak potrafisz.
— Małgorzata Halber w magazynie "Wysokie Obcasy", 7 marca 2015 r.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafou fou
day11shadow
Reposted fromshakeme shakeme viaxvcth xvcth

January 03 2020

day11shadow
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
Reposted fromzabka zabka via48hrs 48hrs
day11shadow
Reposted fromjasminum jasminum viarabarbarowy rabarbarowy
day11shadow
5733 22d4
Reposted frommelancholijnie melancholijnie viazyrafa zyrafa
day11shadow
5156 1d86
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viascared scared
day11shadow
W różnych okresach życia czyta się ten sam tekst - różnie.
— Ryszard Kapuściński – Lapidaria IV-VI
Reposted frompieprzycto pieprzycto viazyrafa zyrafa
day11shadow
day11shadow
Zawsze rób to, co kochasz. Nigdy nie zmuszaj się do ludzi. Nigdy nie zmuszaj ludzi do siebie. Odpuszczaj tych, którzy się zmuszają do ciebie. Albo takich, którzy ci szkodzą. Nie rozmawiaj z tymi, którym nie służy twój głos. Nie pisz do tych, którzy nie czytają twoich wiadomości. Nie wpraszaj się do domów, których progi cię nie zapraszają. Zamykaj oczy, kiedy mijasz obojętność. Nie popijaj winem wódki. 
Bądź dobry i mądry. Nie daj się wycyckać. A przede wszystkim nie narzucaj się.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viamyszkaminnie myszkaminnie
day11shadow
2605 ae67 500
Reposted fromniepogoda niepogoda viamajenki majenki
2657 f59c
Reposted fromboo-cross-out boo-cross-out viapiehus piehus
day11shadow
3844 1d30
Reposted fromekatierina ekatierina viapiehus piehus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl